Friday, April 24, 2009

การย้ายโรงเรียน (Transfer) ตอนที่ 1 กฎที่ต้องรู้


การ ย้ายโรงเรียน ไม่ว่าจะย้ายเข้า ย้ายออก มีอยู่สองกฎที่ต้องคำนึงถึงเสมอ คือกฎของ Immigration และกฎของโรงเรียน ทั้งโรงเรียนที่จะย้ายออกและโรงเรียนที่จะย้ายเข้า ซึ่งห้ามพลาดซักกฎ ไม่เช่นนั้นจะเดือดร้อน เสียทั้งเวลา เสียทั้งเงิน และหนักสุด...เสียสถานะ

เมื่อไหร่ที่คุณนักเรียนทั้งหลายคิดจะย้ายโรงเรียน สิ่งที่ต้องคิดเป็นอันดับแรกคือ กฎของ Immigration ที่ต้องท่องให้ขึ้นใจคือ กฎ 60 วัน ... ในที่นี้หมายถึงคุณนักเรียนทั้งหลายมีเวลาในการทำเรื่องย้ายโรงเรียน 60 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการเรียน และต้องนับ 60 วันจริงๆ ห้ามนับว่า 2 เดือนนะคะ เพราะบางเดือนมี 31 วันค่ะ ตรงนี้มีนักเรียนที่พ้นสภาพการเป็นนักเรียนเพราะนับผิดมาแล้ว ซึ่งจะยื่นอุธรณ์ก็ไม่ได้ เพราะกฎคือกฎค่ะ จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้

ต่อไปคือกฎของโรงเรียน ..

1. โรงเรียนที่คุณกำลังจะย้ายออก บางโรงเรียนก็ว่าไปตามกฎ 60 วัน แต่บางโรงเรียนก็เขี้ยวหน่อย ให้แค่ 15 วัน (อาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ก็ลองถามโรงเรียนดูนะจ๊ะ) ในที่นี้หมายความว่า ถ้านักเรียนคนใดต้องการจะย้ายออก จะต้องแจ้ง หรือทำเรื่อง คือยื่นใบ Transfer ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เรียนวันสุดท้าย เคยมีนักเรียนบางคนไม่ทราบไปนับเฉพาะกฎ 60 วัน ปรากฎว่าโดนโรงเรียน Terminated ต้อง out of status โดยไม่รู้ตัว และต้องทำเรื่อง Re-entry ให้วุ่นวาย เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา

2. โรงเรียนที่จะย้ายเข้า สิ่งที่ต้องตะหนักคือวันเริ่มเรียน มีอยุ่ 2 แบบ แบบแรกเปิดรับนักเรียนใหม่ทุกสัปดาห์ (ส่วนใหญ่คือทุกวันจันทร์) แบบที่สองเปิดเรียนเป็นเทอม ทั้งสองแบบก็คือ ให้นับย้อนขึ้นมาจากวันที่เปิดเรียนไม่เกิน 60 วัน ไงล่ะคะ เช่น ถ้าโรงเรียนเปิดเรียนวันที่ 1 เมษายน .... ก็ย้ายออกจากโรงเรียนเดิมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป อ่อ...แต่ก็อย่าลืมถามด้วยนะคะว่าทั้งโรงเรียนเดิม และโรงเรียนใหม่มีระยะเวลาในการดำเนินการกี่วัน ต้องบวก ลบ ระยะเวลาการดำเนินการให้เค้าด้วยนะคะ ไปเร่งๆ ทีหลังล่ะก็ไม่ดีแน่ๆ ค่ะ

..เอาเป็นว่าตอนนี้รู้กฎ กันแล้วนะคะ คราวหน้าเราจะมาต่อกันด้วยขั้นตอนของการย้ายโรงเรียน และวิธีติดตามผลค่ะ ..

No comments:

Post a Comment

Leave your massage to Peena